Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, thành lập công ty cổ phần, thành lập doanh nghiệp tư nhân, thành lập công ty hợp danh, thành lập hộ kinh doanh cá thể

Xem thêm

Dịch vụ đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty liên doanh, hợp đồng hợp tác đầu tư, tư vấn lập dự án đầu tư

Xem thêm

Dịch vụ sở hữu trí tuệ

Đăng ký độc quyền nhãn hiệu, bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan, bảo hộ sáng chế, xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Xem thêm

Dịch vụ đất đai

Thủ tục chuyển nhượng đất đai, thủ tục chuyển nhượng dự án, cấp sổ đỏ mới, cấp lại sổ đỏ bị mất

Xem thêm

Yêu cầu tư vấn

Blue hướng đến dịch vụ quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp, xây dựng hình ảnh và thương hiệu doanh nghiệp từ lúc mới khai sinh đến khi hoạt động nhằm phát triển bền vững

zalo-icon
phone-icon